به گزارش افکارنیوز،

. عکس زیر آخرین تمرین هادی نوروی با پرسپولیس و آخرین حضورش در مستعطیل سبز را نشان می دهد.

عکس/ آخرین تمرین هادی نوروزی با پرسپولیس