به گزارش افکارنیوز،

رسانه قطری الکاس از کنار گذاشته شدن اشکان دژگه از العربی خبر داد.پس از بازی ایران و قطر بود که خبر رسید مسئولان این باشگاه دیگر با دژاگه همکاری نخواهند کرد.

آنها حتی جانشین اشکان را هم انتخاب کرده بودند اما به دلیل مبلغ بالای قرارداد دژاگه در شک و تردید بودند که قرارداد این بازیکن را فسخ کنند.با این شرایط به نظر می رسد که قطری ها قرارداد بازیکن ملی پوش ایران به صورت یک طرفه فسخ کرده اند و باید تمام حق و حقوق این بازیکن را کامل پرداخت کنند.رقمی که برای قطری ها گران تمام خواهد شد.