به گزارش افکارنیوز،

مجمع هیات کبدی استان قزوین روز شنبه با حضور رئیس فدراسیون کبدی و مدیر کل ورزش و جوانان و سایر مسئولان ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین برگزار شد.
چهار نفر برای ریاست هیات کبدی استان قزوین ثبت نام کرده بودند که با انصراف 2 تن رقابت میان ولی محمد زمانی و روح الله آغاسی ادامه یافت.
دور اول انتخابات این مجمع به دلیل عدم کسب حد نصاب لازم به دور دوم کشیده شد و در نهایت روح الله آغاسی با کسب 9 رای از 16 رای به عنوان رئیس هیات کبدی استان قزوین به مدت چهار سال انتخاب شد.
روح الله آغاسی، اسماعیل حسینی، ولی محمد زمانی و محسن جواهری برای ریاست هیات کبدی استان ثبت نام کرده بودند که در نهایت محسن جواهری و اسماعیل حسینی از نامزدی ریاست کبدی استان انصراف دادند. 
ولی محمد زمانی 7 رای از 16 رای را در این مجمع به دست آورد.