به گزارش افکارنیوز،
 
تصویری‌از6تایی‌شدن‌پرسپولیس‌درجام‌حذفی22سال پیش