به گزارش افکارنیوز،
 مسعود باقری ی در پایان دیدار ملوان نوین انزلی مقابل استقلال در انتظار ورود به کنفرانس خبری حدود 10 دقیقه پشت در نشست.

وی پس از پایان نشست خبری منصوریان به اتاق کنفرانس رفت.