به گزارش افکارنیوز،
 بدون شک نبود اودیل آحمدوف در بازی با ایران می توانست بدترین اتفاق برای بابایان و ازبک ها باشد. آحمدوف با اخم های درهم شاهد بازی تیمش مقابل ایران بود.

 

1