به گزارش افکارنیوز،

 این صورت جلسه عصر شنبه 17 مهر ماه 95 در پایان نشست روسای فدراسیون‌های ورزشی نوشته شد.

در متن صورت جلسه مذکور آماده است:

1-  با توجه به نامه مورخ 20 سپتامبر(30 شهریور) کمیته بین‌المللی المپیک مبنی بر ضرورت تایید اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی از سوی فدراسیون‌های بین‌المللی ذی‌ربط، مقرر شد فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اسرع وقت نسبت به ارسال متن اساسنامه منطبق با منشور المپیک و قوانین داخلی کشور(با رعایت اصل استقلال) اقدام نمایند.

2-  با توجه به ابلاغ قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک که در تاریخ 6 مهرماه 1395 از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 6 مهر ماه 1395 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است، مقرر شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب قانون(مهلت زمانی تعیین شده در این قانون)نسبت به ارائه اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک به دولت اقدام شود. هم چنین با توجه به تصریح این قانون، اصلاحات لازم در اساسنامه کمیته ملی المپیک نیز صورت پذیرفته و جهت تصویب به دولت ارائه شود.

3-  مجمع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی که اساسنامه آن‌ها از سوی فدراسیون‌های بین‌المللی ذی‌ربط تایید شده است، مطابق روال معمول و در موعد مقرر برگزار شود.