به گزارش افکارنیوز،

پیلار روبیو، مادر خامس رودریگس، با انتشار عکس زیر تایید کرد که از سوی گروهی به نام لژیون هولک، بر علیه پسرش پیام های تهدید به مرگ دریافت کرده است. این گروه تحت تعقیب FBI، ید طولایی در تهدید، اخاذی و جرایم اینترنتی دارد.

در پیام این گروه که به دست مادر خامس رسیده، از این بازیکن به عنوان یک خجالت ملی توصیف شده و از مادر وی سوال شده که دوست دارد پسرش چگونه کشته شود! خامس نیز چنین پیامی دریافت کرده است:" از همه عزیزانت خداحافظی کن چرا که مسلحم و در حال آمدن به خانه ات هستم تا تورا بکشم."