به گزارش افکارنیوز،

پیش از آغاز تمرین ملی پوشان و در حالی که بازیکنان به گرم کردن به میدان می آیند، یک رقابت بین آنها داغ داغ است، ملی پوشان به گروه های چند نفره تقسیم می شوند و توپی بین بازیکنان هر گروه به گردش در می آید، بازیکنان باید این توپ را روی هوا به دیگری بدهند و در صورتی که هر بازیکنی باعث از دست رفتن توپ شود بلایی که در تصاویر می بینید بر سرش می آید!