به گزارش افکارنیوز،

این روزنامه تیتر فردای خود را به عنوان« آماده برای مشت چهارم » اختصاص داده است. پیروزی از قول برانکو نوشته است: کره ها ترسیده اند. این روزنامه همچنین با اشاره به شایعات مربوط به جذب رفیعی و عباس زاده از قول باشگاه پرسپولیس نوشته است: برانکو هنوز بازیکنی را نخواسته است.