به گزارش افکارنیوز،

زمانی که کارکنان یک کشتی انگلیسی در بندر «اینچئون» پهلو گرفته بود، مسابقه فوتبالی بین خود برگزار کردند. از آن پس فوتبال در کره جنوبی رشد کرد و پس از سه دهه آن چنان گسترش یافت که در 1921 نخستین رقابت سراسری فوتبال در کشور کره برگزار شد. هفت سال بعد اتحادیه فوتبال کره تاسیس شد. این اتحادیه کار توسعه فوتبال در کره را عهده‌دار شد و این اتحادیه از 1928 تا 1940 به کار خود ادامه داد. در همین ایام فوتبال توسط کارکنان انگلیسی که در ایران بودند بین مردم رواج یافت و چنین شد که ایران هم در همین ایام سالهای ابتدایی فوتبال خود را تجربه کرد. اما از آن پس و زمانی که اختیار عمل فوتبال در دست بومیان دو کشور قرار گرفت، فوتبال در دو کشور مسیری جداگانه را طی کرد.