به گزارش افکارنیوز،

صحبتی که نشان می دهد از مهدی تاج و دوران جدید فدراسیون دلخور بوده و ناراحت است. البته علی کفاشیان هیچ وقت مستقیما به این ماجرا اشاره نکرده اما برخی از اطرافیان او اشاره دارند رئیس سابق فدراسیون و نایب رئیس فعلی بابت سکوت تاج در قبال حرفها و طعنه هایی که کیروش به اوزده ناراحت است .کیروش زمانی که کفاشیان برای هماهنگی مسابقات جهانی فوتسال به مالزی رفته درباره او به عدم نفوذش بابت تغییر ویلیامزداور استرالیایی که بازی با ازبکستان معترض بوپ.