به گزارش افکارنیوز،

در روزهایی که محمدعلی به ایران آمده بود، ستاره پرسپولیس به همره فرزندانش به دیدن او رفت و این یادگاری را از بهترین بوکسور دنیا برای خود نگه داشت.