به گزارش افکارنیوز،

 شاگردان دیدیه دشان با ترکیب زیر به میدان می روند:

لوریس، کورزاوا، کوشیلنی، واران، سیدیبه، ماتوئیدی، پوگبا، پایه، سیسوکو، گریزمان، گامیرو.