به گزارش افکارنیوز،

نه فقط به خاطر پیروزی ارزشمند در دربی آسیا،که به دلیل آنچه باید برپایی شور مذهبی و ملی لقب گیرد،سه شنبه 20 مهر 95 به کتاب تاریخ ورزش ایران الصاق شد.

 

تیم ملی ایران

 

17 سال بعد از بازی استقلال و دالیان،ظاهرا می بایست تاریخ تکرار می شد تا بدانیم هنوز و هنوز فوتبال می تواند محل تجلی ارزش های کشور باشد.

از بازی ایران و کره تا سال ها بعد،خاطره نقل خواهد شد و تصاویرش دست به دست خواهد چرخید.

 

تیم ملی فوتبال ایران

 

روزی که اتحاد یک ملت،سبب ساز برتری خاطره انگیز شد.

نکته جالب ماجرا آنجا بود که کره ای های مغرور،پس از شکست می گفتند نمی دانند در آزادی چه اتفاقی می افتد که اینگونه طلسم پیروز نشدن شان ادامه پیدا می کند.

 

تیم ملی فوتبال ایران

 

سلام بر ورزشگاه آزادی،مخوف ترین ورزشگاه آسیا.