به گزارش افکارنیوز،

 در میان همه اتفاقات مثبت بازی ایران و کره جنوبی،یک حاشیه تلخ بر این بازی قابل توجه بود.

 

آنجا که متاسفانه دود سیگار محیط ورزشگاه آزادی را در بر گرفته بود و مه غلیظی را تشکیل داد.

 

شاید بازیکن کره ای حق داشت از دود سیگار در ورزشگاه آزادی شاکی باشد.