به گزارش افکارنیوز،

 عشوری درباره شرایطش  می گوید: «متاسفانه دیروز زانویم به شدت پیچ خورد و صدایی را از داخل پایم شنیدم. اکنون پایم ورم شدیدی دارد و درد زیادی را هم احساس می کنم. باید منتظر شویم تا ورم پایم بخوابد و بتوانم عکس بگیرم. نمی دانم چه شده اما شرایط خوبی ندارم.»

 

او می افزاید: «امیدوارم مشکل خاصی نباشد و بتوانم تیم محبوبم را همراهی کنم. خیلی دوست دارم با تراکتورسازی روزهای خوبی را سپری کنم و از ته آرزو می کنم مصدومیتم جدی نباشد.»