به گزارش مهر، پس از نشست سه ساعته علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان با لوکا بوناچیچ، همکاریهای دو جانبه با رضایت و توافق دو طرف خاتمه یافت. رحیمی در این نشست با سپاس از زحمات لوکا بوناچیچ که هدایت این تیم را از ابتدای فصل جاری برعهده گرفته بود، برای وی آرزوی موفقیت و سرافرازی کرد.

تمرینات تیم فوتبال سپاهان اصفهان زیر نظر کریم قنبری به عنوان سرمربی پیگیری میشود تا در ادامه هیئت مدیره باشگاه تصمیمات لازم را در این مورد اتخاذ کند.