به گزارش افکارنیوز،

 این روزنامه در شماره 5 آبان خود از قول رضاییان نوشته است که منصورخان به دنبال استقلالی کردن وی بود. خبر ورزشی همچنین از قول منصوریان نوشته که در دوران مربیگری حجازی، او گفته بود که به ناحق دارند وی را از تیم کنار می گذارند. این روزنامه همچنین نوشته است که طارمی یک ساعتی در خوزستان گم شده بود. شایعه دلخوری مجیدی از استقلالی ها دیگر عنوان خبر ورزشی چهارشنبه است.