به گزارش باشگاه خبرنگاران، سيدکاظم دلخوش اباتري نماينده صومعهسرا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سوال تعدادي از نمايندگان از وزير ورزش و جوانان گفت:اين سوالات در خصوص ترکيب جديد اعضاي هيئت مديره باشگاههاي استقلال و پرسپوليس خواهد بود.

وی افزود: نمایندگان معتقدند در سمتهای مختلف ورزشی، مدیران باید از جامعه ورزشی انتخاب شده و از بطن ورزشکاران باشند.

اين عضو فراکسيون ورزش خاطرنشان ساخت: مجلس در صورت قانع کننده نبودن پاسخ وزير، ميتواند به وظيفه قانوني خود عمل کندلذا امکان استيضاح وزير ورزش و جوانان دور از انتظار نيست./خ