به گزارش باشگاه خبرنگاران، كاپيتان تيم استقلال معتقد است بازيكنان اين تيم با روحيه اي پايين و شرايطي نامناسب در تمرينات و تركيب اين تيم حاضر مي شوند اما هيچ كس حاضر نيست آنها را درك كرده و شرايط را با تغيير روبه رو كند.
گفتني است، مجيدي در مقابل اعتراض مديريت تيم واكنش نشان داد و به وي اعلام كرد بايد دراين تيم كار و اقدام مثبتي انجام بگيرد تا اين بازيكن و باقي نفرات استقلال دل خوش شوند وروحيه بگيرند، اما عدم رسيدگي و قول و قرارهاي اعضاي جديد هيئت مديره باعث شده است كه وي عليه آنها موضع گيري كند واز حق ديگر بازيكنان تيم دفاع به عمل آورد.