به گزارش ایسنا، جمعیت حاضر در جلوی کوچه منتهی به مسجد منتظر علی دایی بودند که ناگهان متوجه شدند او لابه لای ماشینها در ترافیک در حال نزدیک شدن به مسجد است. این صحنه باعث شد جمعیت زیادی به سمت او هجوم ببرند تا جایی که دایی با کمک چند نفر از لیدرهای فوتبال مجبور شد از در پشتی به سختی وارد مسجد شود. باز هم با این حال دایی برای ورود به مسجد با مشکلاتی مواجه شد.

جمعیتی حدود ۱۰۰ نفر از حاضرین نیز در اطراف اتومبیل علی دایی که در کنار خیابان خیام پارک شده است تجمع کرده و ضمن عکسبرداری منتظر دایی هستند.