به گزارش افکارنیوز،

با احتساب گلهای رد و بدل شده در هفته دهم، معدل گلزنی لیگ شانزدهم اندکی صعود کرد و به حوالی 2/2 گل در هر بازی رسید. در این هفته، 23 گل وارد دروازه تیمها شد تا بعد از هفته ششم، دومین هفته پرگل لیگ امسال را شاهد باشیم.

نکته جالب دیگر این هفته، برتری مهمانان بود. در روز اول هفته دهم، هیچ میزبانی برنده نشد و این روند حتی در بازی اول روز دوم هم ادامه داشت اما پرسپولیس و ذوب آهن این طلسم را شکستند و با پیروزی برابر مهمانان یک هفته جدید را ساختند شامل 3 مساوی، 2 برد برای صاحبخانه ها و 3 پیروزی سهم مهمانان.

تا اینجای فصل، همچنان تعداد تساوی ها بیشتر از برد و باخت هاست. 46 درصد بازیهای لیگ شانزدهم بدون معرفی برنده و با تقسیم امتیاز به پایان رسیده است. در 30 درصد بازیها، تیمهای میزبان هر 3 امتیاز را در خانه شان نگه داشتند و در 24 درصد بقیه، مهمانان با دست پر زمین را ترک کردند.

 

هفته

گل

معدل

مساوی

درصد

میزبان

درصد

مهمان

درصد

اول

14

1/75

4

50

1

12/5

3

37/5

دوم

12

1/5

6

75

1

12/5

1

12/5

سوم

21

2/63

1

12/5

3

37/5

4

50

چهارم

16

2

5

62/5

2

25

1

12/5

پنجم

14

1/75

6

75

1

12/5

1

12/5

ششم

13

1/63

5

62/5

1

12/5

2

25

هفتم

25

3/12

2

25

4

50

2

25

هشتم

20

2/5

1

12/5

5

62/5

2

25

نهم

17

2/12

4

50

4

50

0

0

دهم

23

2/88

3

37/5

2

25

3

37/5

مجموع

175

2/19

37

46

24

30

19

24