به گزارش افکارنیوز،

امید که رابطه ای نزدیک و عاطفی با پدر داشت دیروز در حضور جمعی از هم تیمی ها و البته همشهری ها و اعضای خانواده عزیز خود را به خاک سپرد .


ورزش سه این مصیبت بزرگ را به ابراهیمی و خانواده بزرگش تسلیت می گوید و برای او صبر آرزو می کند . این غمی بزرگ است که برای تحمل آن همه باید کنار امید باشیم .