به گزارش فارس، ظهر امروز مسئولین باشگاه پرسپولیس در جلسهای درباره شرایط این تیم به بحث و گفتوگو پرداختند و در نهایت مقرر شد حمید استیلی در سمت خود باقی بماند.
محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس این خبر را در جمع خبرنگاران اعلام کرد.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.