سرویس ورزشی افکار نیوز - روزنامه پرسپولیس درزمان سرپرست موقتی حبیب کاشانی امتیاز انتشار گرفت و به اقتضای نام خود می بایست تحت اختیار باشگاه قرار می گرفت اما در آن زمان به دلایلی نامعلوم به نام حبیب کاشانی مجوز گرفت.

به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی «افکار» البته دلایل این موضوع تا دیروز پوشیده بود چرا که حاج حبیب در نامه واگذاری روزنامه پرسپولیس به باشگاه مدعی شد به دستور رئیس وقت سازمان تربیت بدنی خودش صاحب امتیاز روزنامه باشگاه شده است.

اما در پی تغییرات و تحولات صورت گرفته در سطح مدیریت باشگاه و روی کار آمدن رویانیان روزنامه کاشانی همچنان به کار خود ادامه داد و در این شرایط گاهی به موضع گیری علیه مدیریت جدید پرسپولیس پرداخت.

در این بین این وضعیت از چشم رویانیان دور نماند و مدیر عامل پرسپولیس روز یکشنبه طی تماسی تلفنی از محتوای مطالب انتقادی روزنامه پرسپولیس به صاحب امتیاز این روزنامه گلایه کرد و مدعی شد این روزنامه به جای اینکه در جهت حمایت از باشگاه باشد، بدتر از سایر روزنامه ها به موضع گیری علیه ما می پردازد. در پی این سخنان رویانیان، کاشانی نیز در مقام دفاع از روزنامه و نویسندگان خود برآمد.

این در حالی بود که به یکباره کاشانی با انتشار نامه ای خبر از واگذاری روزنامه پرسپولیس به باشگاه پرسپولیس داد. به ترتیب اتفاقی که در دوره گذشته مدیریت کاشانی رخ داده بود تکرار شد و بار دیگر این روزنامه هواداری د رمعرض انحلال قرار گرفت.