به گزارش ایرنا، اين مربي آمريكايي پيش از اين دين مسحيت داشت و پس از مسلمان شدن، نام 'محمد' را براي خود برگزيد.
روزنامه الوطن عربستان اضافه کرد: این مربی آمریکایی پس از مسلمان شدن اظهار داشت که پس از مطالعه، دین اسلام را انتخاب کردم و اعتراف می کنم که در دین اسلام، انسان به حقوق کامل خود دست می یابد.
محمد (مارتن) پيور اضافه كرد: پيش از آنكه آمريكا را به قصد عربستان سعودي ترك كنم، از طريق يكي از شبكه هاي تلويزيوني، طواف دور كعبه را در شهر مكه ديدم و عطش من براي شناخت دين اسلام بيشتر شد.