به گزارش افکارنیوز،

رنکینگ جدید فدراسیون بین المللی تنیس روی میز منتشر شده است.در این رده بندی جهانی هستند بازیکنانی در بخش مردان ایران که صعود داشته اند اگرچه تمام ملی پوشان کشورمان در این بخش با سقوط مواجه شده اند. در بخش بانوان نیز به غیر از یک بازیکن که در جایگاه قبلی خود درجا زده است، دیگر نمایندگان کشورمان سقوط کرده اند. 

رنکینگ جهانی جدید بازیکنان تنیس روی میز ایران به شرح زیر است:

رنکینک جهانی بخش مردان 
* نوشاد عالمیان:
 ۳ پله سقوط وقرار گرفتن در جایگاه ۱۰۶
* نیما عالمیان: ۶ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۱۳۰
* میعاد لطفی: ۷ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۳۶۳
* حمیدرضا طاهرخانی: ۲ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۴۳۲
* امین میرالماسی: ۲ پله سقوط و قرارگرفتن در جایگاه ۴۴۰
* سروش امیری نیا: ۲ پله صعود و قرار گرفتن در جایگاه ۵۳۸
* امیرحسین هدایی: ۱۱ پله صعود و قرار گرفتن در جایگاه ۵۵۶
امین احمدیان: ۲۹ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۵۷۶
* حمید شمس: ۱۰ پله صعود و قرار گرفتن در جایگاه ۷۱۳
* محمود ریزبند: ۸ پله صعود و قرار گرفتن در جایگاه ۸۰۰
* علی اکبر شعاری:  بدون تغییر و تثبیت جایگاه ۸۰۴
* محمد بشیری: ۱۲ پله صعود و قرار گرفتن در جایگاه ۸۳۰
* متین حیدری: ۳۲ پله صعود و قرار گرفتن در جایگاه ۸۵۳
* مرتضی رضایی: ۱۳ پله صعود و قرار گرفتن در جایگاه ۸۸۰
* مهدی جلیلی: ۲۵ پله صعود و قرار گرفتن در جایگاه ۹۰۸

رنکینگ جهانی بانوان
* ندا شهسورای: ۹ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۳۱۰
* شیما صفایی: ۱۶ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۶۵۳
* هلیا اصغری: ۱۵ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۶۶۴
* مهشید اشتری: ۱۶ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۶۶۶
* مریم فرعی: ۹ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۶۹۱
* مینا پورموسی: ۷ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۶۹۳
* فاطمه جمالی فر: ۱۵ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۶۹۳
* صبا صفری: ۱۸ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۷۱۵
* ملیکا کرمی: ۱۸ پله سقوط و قرار گرفتن درجایگاه ۷۳۹
* غزاله ملا طلب: ۱۲ پله سقوط و قرار گرفتن  در جایگاه ۷۴۳
*شقایق حسن زاده: بدون تغییر و تثبیت جایگاه ۷۷۳