به گزارش افکارنیوز،

در ابتدای نیمه دوم بود که گرت بیل که دو گل در نیمه اول به ثمر رسانده بود، در مصاف تک به تک با گلر لگانس، به جای اینکه به رونالدو که روی تیر 2 موقعیت مناسبی داشت پاس بدهد، خودش به توپ ضربه زد تا هت تریک کند؛ اما موفق به انجام این کار نشد.

این حرکت بیل عصبانیت شدید رونالدو را در پی داشت که تشنه گلزنی بود. این اولین بار نیست که رونالدو از پاس ندادن های بیل عصبانی می شود. در دو فصل اخیر چند بار شاهد چنین اتفاقی بین این دو بوده ایم.