به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، دبير كل فدراسيون فوتبال بحرين در اين پيام نوشته است: با رضايت و تشكر فراوان در اين نامه قدردانيمان را به فدراسيون شما تقديم ميكنيم. فدراسيون فوتبال بحرين و تيم ملي بحرين مراتب تشكر و قدرداني خود را براي همه تلاشها و همكاريهاي شما در طول اقامت اين تيم در كشورتان براي ديدار مقدماتي در برابر تيم ملي شما ابراز ميدارد و پيروزي ارزشمند شما را مورد ستايش قرار ميدهد.

در ادامه این پیام آمده است: رضایت از این میهمان نوازی دوستانه و برادرانه تنها با توجه و سعی و تلاش شما در برآوردن احتیاجات هیات اعزامی تیم ملی بحرین ممکن بود. به امید اینکه بتوانیم در اقامت شما در بحرین متقابلا همین رفتار را داشته باشیم و این میزبانی خوب شما را جبران کنیم.

عبدالرحمان سيار در پايان اين پيام گفت: اميدواريم كه موفقيت و سعادت بر روابط ما حاكم باشد و بهترين آرزوها را براي شما ميكنيم.