به گزارش افکارنیوز،

علیرضا حیدری پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی گفت: خوشحالم از این که به من اعتماد شد و امیدوارم بتوانم پاسخ خوبی به اعتماد اهالی کشتی بدهم.

دارنده شش مدال جهانی و المپیک پس از معرفی سایر اعضای فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی تصریح کرد:ما اینجا جمع شدیم تا هسته مرکزی این فدراسیون را تشکیل دهیم اما به طور حتم در آینده برای موفقیت های بیشتر نیاز به تغییرات و تقویت بخش های مختلف فدراسیون جهانی داریم.
حیدری تاکید کرد:موفقیت حاصل نمی شود مگر با کار گروهی به همین منظور دستم را به نشانه همراهی به سوی تمامی اعضای حاضر در جمع دراز می کنم و خوشحالم در این راه حریفان قدیمی خودم هم حضور دارند.
نایب رئیس پیشین فدراسیون کشتی ادامه داد:به طور حتم اگر تلاش های دیپلماسی فدراسیون کشتی ایران نبود امروز ما جایگاه بین المللی نداشتیم و همین طور که امروز رسول خادم عضو هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی است یک کرسی دیگر هم بدست آوردیم و این موضوع خود گواهی می دهد که ما چه جایگاهی بالایی در کشتی دنیا به دست آوردیم.
رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی خاطرنشان کرد:الکساندر مدوید به عنوان پدر کشتی جهان زحمات بسیاری برای جایگاه کشتی پهلوانی کشیده که ضمن تشکر افتخار می کنم او به عنوان رئیس افتخاری همیشه در کنار من است.
گفتنی است حیدری در این جلسه ضمن معرفی همکارانش در خصوص مسائل مختلف کشتی پهلوانی و تشریح این رشته نیز صحبت کرد.