به گزارش افکارنیوز،

اتحادیه جهانی بوکس تایید کرد یکی از مقامات ارشد پیشین این نهاد از یک شرکت آذربایجانی رشوه دریافت کرده است.

نشریات آمریکایی در هفته های گذشته عنوان کردند که هو کیم مدیر اجرایی پیشین اتحادیه جهانی بوکس از یک شرکت آذربایجانی مبلغی برابر با 10 میلیون دلار به عنوان رشوه دریافت کرده است.

گفته می شود که این رشوه در پوشش کمک های خیریه برای گسترش رشته مشت زنی به آقای کیم پرداخت شده است و او نیز به کشور آذربایجان برای کسب چند امتیاز میزبانی و عناوین جهانی و المپیکی کمک کرده است.

یکی از مقامات بلند پایه اتحادیه جهانی بوکس که خواسته است نام او فاش نشود، دریافت رشوه از طرف هو کیم را تایید کرد و افزود که این اتحادیه از هو کیم به علت زیر سوال بردن آبرو و اعتبار این نهاد شکایت خواهد کرد.

اتحادیه جهانی بوکس بار دیگر تایید کرد که دریافت رشوه از طرف کشور آذربایجان برای کمک به تغییر تصمیمات در رشته مشت زنی مردود است.