به گزارش افکارنیوز،
روزنامه های ورزشی صبح امروز سه شنبه 16 آذر 95 بیشتر به محرومیت پیش روی رحمتی پرداخته است و با تیترهایی از جمله "رحمتی : خداحافظی می کنم " و"رحمتی محروم نمی شود" به این اتفاق پرداخته اند.
این تیتر ها  و مصاحبه ها ؛ اما و اگر های محرومیت رحمتی را در اذهان بیشتر می کند .
در ادامه صفحه اول روزنامه های ورزشی امروز را ببینید: