به گزارش افکارنیوز،

طی حکمی از سوی سیدمصطفی کریمی، مهران تیشه گران به عنوان مشاور اجرایی فدراسیون ناشنوایان منصوب شد.

کریمی هفته گذشته در جلسه مجمع فدراسیون ناشنوایان به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شده بود.