به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوشنبه 22 آذر ماه به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد. 

 
مذاکره میلیاردی به سود انصاری و پرسپولیس/رفتن نوراللهی قطعی شد/جدایی عالیشاه قوت گرفت
 
///////
 
///////
 
///////
 
///////
 
///////
 
///////
 
مذاکره میلیاردی به سود انصاری و پرسپولیس/رفتن نوراللهی قطعی شد/جدایی عالیشاه قوت گرفت
 
مذاکره میلیاردی به سود انصاری و پرسپولیس/رفتن نوراللهی قطعی شد/جدایی عالیشاه قوت گرفت
 
مذاکره میلیاردی به سود انصاری و پرسپولیس/رفتن نوراللهی قطعی شد/جدایی عالیشاه قوت گرفت