به گزارش افکارنیوز،

حال مهدی تاج اعلام می کند پس از جلسه او با وزیر، تعیین شده تا با مساعدت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی تیم کی روش دیگر مشکلی از بابت زمین چمن احساس نکند و با توجه به در اختیار داشتن کمپ تیم های ملی، احتمالا چمن مربوط به زمین شماره یک این کمپ، به طور کامل ترمیم خواهد شد تا همه چیز مهیای تمرینات تیم ملی در اردوهای بعدی شود.

البته تاج در قسمتی از حرف های خود از جلسه با وزیر ورزش اعلام می کند که مقرر شده این تیم، زمین چمن دومی هم در اختیار داشته باشد تا در صورت ایجاد تغییرات در محل برگزاری تمرینات تیم ملی، خطری، اردوهای این تیم را تهدید نکند.