به گزارش افکارنیوز،

خداداد عزیزى که فردا به همراه تیمش باید برابر پرسپولیس قرار گیرد در نشست خبرى حضور نیافت.

خداداد که با محرومیت انضباطى نیز همراه است و قادر به حضور روى نیمکت این تیم نیست، با مشکل در سمتش نیز مواجه است و عنوان او سرپرست ذکر شده و به این دلیل در نشست خبرى حضور نیافت.