به گزارش افکارنیوز،

در غیاب مهدی رحمتی – امید ابراهیمی بازوبند کاپیتانی را بر بازو خواهد بست. البته اگر خسرو حیدری بازی می کرد او کاپیتان استقلال می شد که خسرو هم امروز نیمکت نشین است. 

البته باید به این نکته اشاره کرد امید ابراهیمی هم در بازی های اخیر استقلال آن امید ابراهیمی همیشگی نبوده و در مجموع نتایجی که اینروزها استقلال می گیرد روی روحیه و حتی عملکرد بیشتر بازیکنان استقلال تاثیر منفی گذاشته است. 

مهدی رحمتی که این فصل در همه بازی های استقلال در میدان حاضر بوده در حساس ترین بازی و حساس ترین شرایط نیمکت نشین شده. شاید هم این نیمکت نشینی به درخواست خود او بوده باشد. 

حسینی جوان که پیش تر در بازی های لیگ برتر او را درون دروازه ملوان دیده بودیم امروز روز سختی برای مهار حملات مهاجمان سپاهان خواهد داشت. اما در بازی امروز بی شک امید ابراهیمی در میانه میدان استقلال جسورتر و فعال تر خواهیم دید چون بازوبند را بر بازو بسته و طبیعی است که با احساس مسئولیت بیشتری بازی کند. 

البته انتظار از او این نیست که اگر اشتباهی از هم تیمی یا هم تیمی ها دید خطاب به آنها بگوید خدا ازتون نگذره.

امروز اگر استقلال برنده میدان شود این تصمیم علیرضا منصوریان یک تصمیم شجاعانه قلمداد خواهد شد.