به گزارش افکارنیوز،

علیرضا فغانی در دقیقه 38 بازی با وتوی تصمیم کمک خود خطای زکی پور را روی بهزادی کریمی اعلام کرد تا بازی برای لحظاتی با اعتراض زکی پور به فغانی متوقف شود. در این زمان فغانی برای تذکر به زکی پور خود را به نزدیکی قسمت جنوبی ورزشگاه که هواداران استقلال در آن حضور داشتند رساند که این برخورد فغانی با خشم هواداران رو به رو شود. هواداران استقلال که از تصمیم فغانی ناراحت بودند یک شی را سمت او پرتاب کردند که البته این شی پیش از آنکه به فغانی برخورد کند به زمین خورد.

علیرضا منصوریان که از این اتفاق ناراحت شده بود، این شی را از زمین مسابقه به بیرون پرتاب کرد و البته در این حین با چشمان خود اعتراضش نسبت به هواداران استقلال را نشان داد.