به گزارش افکارنیوز،

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم فصل 96-95 را به شرح زیر اعلام کرد:

هفته شانزدهم؛ گرامیداشت تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی(ره)

چهارشنبه 22 دی 95

صنعت نفت آبادان- صبای قم ساعت 15  ورزشگاه تختی آبادان

پنجشنبه 23 دی 95

پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز ساعت 15 ورزشگاه شهدای شهرقدس

نفت تهران- استقلال تهران ساعت  16:35 ورزشگاه تختی تهران

استقلال خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت 15:30 ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه 24 دی 95

ماشین سازی تبریز- فولاد خوزستان ساعت 14  ورزشگاه یادگار امام تبریز

پرسپولیس- سایپا ساعت 16:35 ورزشگاه آزادی تهران

پدیده- فولاد مبارکه سپاهان ساعت 14  ورزشگاه ثامن مشهد

ذوب آهن اصفهان- سیاه جامگان مشهد ساعت 15 ورزشگاه فولادشهر اصفهان

هفته هفدهم؛ بزرگداشت شهادت نواب صفوی و یارانش( فدائیان اسلام)

سه شنبه 28 دی 95

صبای قم- پیکان تهران ساعت 15:30 ورزشگاه یادگار امام قم

استقلال تهران- استقلال خوزستان ساعت  16:40 ورزشگاه آزادی تهران

تراکتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت  15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

چهارشنبه 29 دی 95

سایپا تهران – ذوب آهن اصفهان ساعت  16:40 ورزشگاه پاس قوامین

سیاه جامگان مشهد- پدیده خراسان ساعت 15 ورزشگاه ثامن مشهد

فولادمبارکه سپاهان- نفت تهران ساعت  14:30 ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان- پرسپولیس ساعت 16:40  ورزشگاه غدیر اهواز

گسترش فولادتبریز- ماشین سازی تبریز ساعت 15  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

هفته هجدهم؛ بزرگداشت زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

یکشنبه 3 بهمن 95

ماشین سازی تبریز- صبای قم ساعت 14 ورزشگاه یادگار امام تبریز

پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز ساعت  15:45 ورزشگاه شهدای شهر قدس

صنعت نفت آبادان- استقلال تهران ساعت  16:45 ورزشگاه تختی آبادان

دوشنبه 4 بهمن 95

سایپا تهران- سیاه جامگان ساعت  15  ورزشگاه پاس قوامین تهران

استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت 14:45 ورزشگاه غدیر اهواز

پدیده خراسان – نفت تهران ساعت 14:45  ورزشگاه ثامن مشهد

پرسپولیس- گسترش فولاد تبریز ساعت 16:45  ورزشگاه آزادی تهران

ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان ساعت  16:40 ورزشگاه ورزشگاه فولادشهر اصفهان

هفته نوزدهم، بزرگداشت دهه فجر و ورود امام(ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر

جمعه 8 بهمن 95

تراکتورسازی تبریز- ماشین سازی تبریز ساعت 15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

استقلال تهران- پیکان تهران ساعت 16:45 ورزشگاه آزادی تهران

شنبه 9 بهمن 95

صبای قم- پرسپولیس ساعت 16:50 ورزشگاه یادگار امام قم

نفت تهران- استقلال خوزستان ساعت 16:50 ورزشگاه تختی تهران

پدیده خراسان – سایپا تهران ساعت 14:30 ورزشگاه ثامن مشهد

فولادمبارکه سپاهان- صنعت نفت آبادان ساعت 15 ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان – سیاه جامگان ساعت 15:30 ورزشگاه غدیر اهواز

گسترش فولادتبریز- ذوب آهن اصفهان ساعت 14:30 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

هفته بیستم؛ بزرگداشت ولادت حضرت زینب(س) و تجلیل از خانواده شهدای انقلاب اسلامی

چهارشنبه 13 بهمن 95

ماشین سازی تبریز- استقلال تهران ساعت 17 ورزشگاه یادگار امام تبریز

پنجشنبه 14 بهمن 95

پیکان تهران- فولاد مبارکه سپاهان  ساعت 15 ورزشگاه شهدای شهر قدس

استقلال خوزستان – پدیده خراسان ساعت 15:30 ورزشگاه غدیراهواز

ذوب آهن اصفهان – صبای قم ساعت  17 ورزشگاه فولادشهر اصفهان

سایپا تهران- فولاد خوزستان ساعت 15 ورزشگاه پاس قوامین تهران

جمعه 15 بهمن 95

سیاه جامگان مشهد- گسترش فولاد تبریز ساعت 15 ورزشگاه ثامن مشهد

صنعت نفت آبادان- نفت تهران ساعت 17:15 ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه 17 بهمن 95

پرسپولیس- تراکتورسازی تبریز ساعت  17 ورزشگاه آزادی

هفته بیست و یکم؛ گرامیداشت روز نیروی هوایی و بزرگداشت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

پنجشنبه 21 بهمن 95

صبای قم – سیاه جامگان ساعت  15 ورزشگاه یادگار امام قم

استقلال خوزستان- صنعت نفت آبادان ساعت 15:30 ورزشگاه غدیر اهواز

نفت تهران- پیکان تهران ساعت 15:30 ورزشگاه تختی تهران

گسترش فولاد تبریز- سایپا تهران ساعت 15 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

پدیده خراسان- فولاد خوزستان ساعت  14:30 ورزشگاه ثامن مشهد

فولاد مبارکه سپاهان- ماشین سازی تبریز ساعت 16  ورزشگاه نقش جهان اصفهان

شنبه 23 بهمن 95

تراکتورسازی تبریز- ذوب آهن اصفهان ساعت 18:30  ورزشگاه یادگار امام تبریز

یکشنبه 24 بهمن 95

استقلال تهران – پرسپولیس ساعت متعاقبا اعلام می شود- ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و دوم؛ بزرگداشت شهدای حادثه چوار(23 بهمن 1365)

سه شنبه 26 بهمن 95

پیکان تهران- استقلال خوزستان ساعت 15:30  ورزشگاه شهدای شهرقدس

پنجشنبه28  بهمن 95

ذوب آهن اصفهان- استقلال تهران ساعت 15 ورزشگاه فولادشهر اصفهان

پرسپولیس – فولاد مبارکه سپاهان ساعت  17:10 ورزشگاه آزادی تهران

فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز ساعت 15 ورزشگاه غدیراهواز

جمعه 29 بهمن 95

سایپا تهران- صبای قم ساعت 16 ورزشگاه پاس قوامین

سیاه جامگان مشهد- تراکتورسازی تبریز ساعت 14:30 ورزشگاه ثامن مشهد

صنعت نفت آبادان- پدیده خراسان ساعت  16 ورزشگاه تختی آبادان

ماشین سازی تبریز- نفت تهران ساعت 16:30 ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته بیست و سوم؛ روز احسان و نیکوکاری به نیازمندان( با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) )

جمعه 13 اسفند 95

صبای قم – فولاد خوزستان ساعت 16 ورزشگاه یادگار امام قم

پدیده خراسان – گسترش فولاد تبریز ساعت 15  ورزشگاه ثامن مشهد

تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران ساعت 17:45 ورزشگاه یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان- پیکان تهران ساعت 16:30 ورزشگاه تختی آبادان

شنبه 14 اسفند 95

استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز ساعت 16 ورزشگاه غدیر اهواز

استقلال تهران – سیاه جامگان مشهد ساعت 17:25  ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه 15 اسفند 95

فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان ساعت 16 ورزشگاه نفش جهان اصفهان

نفت تهران – پرسپولیس ساعت 17:25  ورزشگاه تختی تهران

هفته بیست و چهارم؛ تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی(ره)

چهارشنبه 18 اسفند 95

سایپا تهران- استقلال تهران ساعت 17:30 ورزشگاه تختی تهران

پنجشنبه 19 اسفند 95

ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت 15:30  ورزشگاه یادگار امام تبریز

ذوب آهن اصفهان- نفت تهران ساعت  17:30 ورزشگاه فولادشهر اصفهان

پرسپولیس- استقلال خوزستان ساعت 17:30  ورزشگاه آزادی تهران

جمعه 20 اسفند 95

فولاد خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت 16:30 ورزشگاه غدیر اهواز

گسترش فولاد تبریز- صبای قم ساعت 14:30  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

پیکان تهران- پدیده خراسان ساعت 16  ورزشگاه شهدا شهر قدس

سیاه جامگان مشهد- فولاد مبارکه سپاهان ساعت 15 ورزشگاه ثامن مشهد

هفته بیست و پنجم؛ گرامیداشت شهادت حضرت امام علی النقی الهادی؛ روز جمهوری اسلامی و روز طبیعت

جمعه 11 فروردین 96

پیکان تهران- ماشین سازی تبریز ساعت 17 ورزشگاه شهدا شهرقدس

نفت تهران- سیاه جامگان مشهد ساعت 17 ورزشگاه تختی تهران

پدیده خراسان – صبای قم ساعت 17 ورزشگاه ثامن مشهد

استقلال خوزستان- ذوب آهن اصفهان ساعت 18:50  ورزشگاه غدیر اهواز

شنبه 12 فروردین 96

فولاد مبارکه سپاهان- سایپا تهران ساعت 17 ورزشگاه نقش جهان اصفهان

استقلال تهران – فولاد خوزستان ساعت 18:50 ورزشگاه آزادی تهران

تراکتورسازی تبریز- گسترش فولاد تبریز ساعت 19:15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان- پرسپولیس ساعت 16:30 ورزشگاه تختی آبادان

هفته بیست و ششم؛ ولادت امام محمد تقی علیه السلام( جواد الائمه)

چهارشنبه 16 فروردین 96

پرسپولیس- پیکان تهران ساعت 18:50 ورزشگاه آزادی تهران

سیاه جامگان مشهد- استقلال خوزستان ساعت 16 ورزشگاه ثامن مشهد

پنجشنبه 17 فروردین 96

ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان ساعت 17:45 ورزشگاه فولادشهر اصفهان

گسترش فولاد تبریز- استقلال تهران ساعت 17:30 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

جمعه 18 فروردین 96

فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت  19 ورزشگاه غدیراهواز

سایپا تهران- نفت تهران ساعت 17:30 ورزشگاه پاس قوامین

ماشین سازی تبریز- پدیده خراسان ساعت17 ورزشگاه یادگار امام تبریز

صبای قم- تراکتورسازی تبریز ساعت 19 ورزشگاه یادگار امام قم

هفته بیست و هفتم؛ بزرگداشت عطار نیشابوری

جمعه 25 فروردین 96

فولاد مبارکه سپاهان – گسترش فولاد تبریز ساعت 19 ورزشگاه نقش جهان

نفت تهران- فولاد خوزستان ساعت 18 ورزشگاه تختی تهران

پدیده خراسان- تراکتورسازی تبریز ساعت 17 ورزشگاه ثامن مشهد

صنعت نفت آبادان- سیاه جامگان مشهد ساعت 18 ورزشگاه تختی آبادان

شنبه 26 فروردین 96

استقلال تهران- صبای قم ساعت 19 ورزشگاه آزادی تهران

استقلال خوزستان- سایپا تهران ساعت 19:10 ورزشگاه غدیر اهواز

پیکان تهران- ذوب آهن اصفهان ساعت 17:30 ورزشگاه شهدای شهر قدس

ماشین سازی تبریز- پرسپولیس ساعت 17 ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته بیست و هشتم؛ بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی

پنجشنبه 31 فروردین 96

پرسپولیس- پدیده خراسان ساعت 17:45 ورزشگاه آزادی تهران

گسترش فولاد تبریز – نفت تهران ساعت 17:45 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز ساعت17:45 ورزشگاه فولادشهر اصفهان

سایپا تهران- صنعت نفت آبادان ساعت 17:45 ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولاد خوزستان- استقلال خوزستان ساعت 17:45  ورزشگاه غدیر اهواز

صبای قم – فولاد مبارکه سپاهان ساعت 17:45  ورزشگاه یادگار امام قم

سیاه جامگان مشهد- پیکان تهران ساعت 17:45  ورزشگاه ثامن مشهد

تراکتورسازی تبریز- استقلال تهران ساعت 17:45  ورزشگاه یاگار امام تبریز

هفته بیست و نهم؛ بزرگداشت ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز و گرامیداشت ولادت امام خمینی و بزرگداشت روز ملی خلیج فارس

شنبه 9 اردیبهشت 96

پدیده خراسان – استقلال تهران ساعت 18 ورزشگاه ثامن مشهد

پیکان تهران- سایپا تهران ساعت 18  ورزشگاه شهدا شهر قدس

نفت تهران – صبای قم ساعت 18  ورزشگاه تختی تهران

استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز ساعت 18  ورزشگاه غدیر اهواز

ماشین سازی تبریز- سیاه جامگان مشهد ساعت  18 ورزشگاه یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان ساعت 18  ورزشگاه تختی آبادان

فولاد مبارکه سپاهان- تراکتورسازی تبریز ساعت 18  ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پرسپولیس- ذوب آهن اصفهان ساعت 18  ورزشگاه آزادی تهران

هفته سی‌ام؛ بزرگداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

پنجشنبه 14اریبهشت 96

سیاه جامگان مشهد- پرسپولیس ساعت 18 ورزشگاه ثامن مشهد

گسترش فولاد تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت 18  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

سایپا تهران- ماشین سازی تبریز ساعت 18  ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولاد خوزستان- پیکان تهران ساعت 18  ورزشگاه غدیر اهواز

ذوب آهن اصفهان – پدیده خراسان ساعت 18  ورزشگاه فولادشهر اصفهان

تراکتورسازی تبریز- نفت تهران ساعت 18  ورزشگاه یادگار امام تبریز

صبای قم – استقلال خوزستان ساعت  18 ورزشگاه یادگار امام قم

استقلال تهران – فولاد مبارکه سپاهان ساعت 18  ورزشگاه آزادی تهران