به گزارش افکارنیوز،
 سیدرضا غیاثی در مورد نحوه قضاوت حسین زرگر در بازی تراکتورسازی و ذوب آهن گفت: برای کارشناسی قضاوت آقای زرگر وتیم داوری اش ابتدا باید به تصمیمات انضباطی اودرمورد جرایم شخصی بازیکنان پرداخت. دردقیقه ٣٣بازی زرگر خطای تکل جاسم کرار را بدرستی اعلام کرد که متاسفانه توام بود با اعتراض و بادی لنگوئیچ های همیشگی او اما داور به کل کل او توجهی نکرد وبه تذکر بسنده نمود. عین همین ماجرا در دقیقه ٤٩ بازی توسط مرتضی تبریزی بازیکن ذوب آهن بوقوع پیوست بااین تفاوت که او بعد از خطا کارت زرد اولش را دریافت کرد.

 

وی افزود: در دقیقه٧٠ بازی و در کناره خط طولی زمین بین تبریزی ودو بازیکن حریف درگیری بوجود آمد که داور بدرستی خطای اورا اعلام داشت اما تبریزی ول کن قضیه نبود و به اعتراضش به داور و حریف ادامه داد متاسفانه صحنه خوبی را رقم نزد داور بدرستی کارت زرد دوم را به او نشان داد و او را از بازی اخراج کرد داور باید به یکی از بازیکنان تراکتور هم اخطار می‌داد که نداد.

 

غیاثی تصریح کرد: کرارمجدداًدر دقیقه ١١٠ بازی همان شیوه اعتراضی‌اش را بکار گرفت و پس از آنکه داور خطایی را اعلام نکرد شروع به دخالت در امر قضاوت کرد که با کارت زرد اول داور مواجه شد در همین لحظات تیم تراکتور سازی درخواست تعویض او را نمود کرار در حال رفتن به  بیرون از زمین و در حالیکه مشخص بود تعویض پایان نیافته است اعتراضش به داور را شدیدتر کرد داور کارت زرد دوم و سپس بعداز مشورت باکمک داور اولش وداور چهارم کارت قرمز را به او نشان داد و او را اخراج کرد که وفق قانون بود. 

  

غیاثی در مورد مسایل فنی داوری این بازی هم گفت: در دقیقه ١٨ طوسی کمک داور دوم بازی با عجله ای که در بالابردن پرچمش و اعلام آفساید داشت به اشتباه تیم ذوب آهن را ازیک شانس گل محروم کرد مهاجم ومدافع در یک خط قرار داشتند او در دقیقه ١٠٥بدرستی گل به ثمررسیده تیم ذوب آهن را بعلت آفساید مردود اعلام کرد. در دقیقه ٧٠ بازی داور اعتقادی به خطای پنالی روی پهلوان نداشت من هم با او هم عقیده ام. در دقیقه ١١٩ بعدازآمدن یک ضربه کرنرروی دروازه تراکتور سازی وشلوغی جلوی دروازه داور به نفع تیم ذوب آهن اعلام پنالتی کرد که بعلت تصاویر ناقص تلویزیونی علت این تصمیم اورا متوجه نشدم اما بعلت نزدیکی او به صحنه باید خطا را بدرستی گرفته باشد. در دقیقه ١٢٠ نیز درست درثانیه آخر بازی داور خطای پنالتی مدافع تیم ذوب آهن را روی مهاجم تراکتور سازی نادیده انگاشت و وقتی توپ بوسط زمین آمد سوت پایان را زد داور باید هم پنالتی می‌گرفت هم اخطار می داد. داور در  فشار‌های روحی روانی بازیکنان به بعضی از انان آخطار داد که درست بود.