به گزارش فارس، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در خصوص واگذاری سهام دو تیم استقلال و پیروزی اظهار داشت: این دو تیم جزء دسته دو بنگاه ها و فعالیت هاى اقتصادى هستند ،لذا زمان واگذاری آنها باید فرا برسد و تا سال ۹۳ برای واگذاری این دو تیم فرصت وجود دارد.

وی ادامه داد: چون واگذاری تیم های استقلال و پیروزی باید در قالب شرکتی انجام شود، در حال طراحی ساز و کارهای قانونی آن هستیم.

عباسی در خاتمه گفت‌وگوی خود به پایگاه اطلاع رسانی گفت که پس از انجام ساز و کارهای قانونی، درصدی از سهام دوتیم استقلال و پیروزی به طرفداران آنها واگذار می شود.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ مهرماه ۱۳۹۰ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش، تصویب کرد که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) و استقلال از گروه ۱ بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه ۲ منتقل شوند.

بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است هشتاددرصد(۸۰%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.