جهان: ماجرا از این قرار بوده که پلیس دقایقی پیش از دربی منچستر چهار نفر را که در بازارسیاه بلیط می فروختند دستگیر می کند. اما بررسی بلیطهای کشف شده از آنها نشان می دهد برخی از آنها متعلق به سر الکس فرگوسن بوده اند .

به گزارش " منچستر ایونینگ " ۱۶ بلیط با نام مربی افسانه ای یونایتد از این افراد بدست آمد و تحقیقات بلافاصله در باشگاه آغاز شد.

طبیعی بود که فرگوسن هم توسط مدیران باشگاه احضار شودو بازجویی مختصری از او انجام شود. با توجه به بررسی های پلیس شکی نبود که این بلیطها اصل بوده و تنها در اختیار فرگوسن قرار داده شده بود. فرگوسن در بازجویی تاکید کرد اصلا از این قضیه مطلع نبوده و بلیطهایش را هم معمولا در اختیار چند تن از آشنایان قرار می دهد تا برای تماشای بازی به ورزشگاه بیایند. ظاهرا پلیس و مسئولین باشگاه از این توضیح فرگوسن قانع شده و تنها چهار بلیط فروش بدشانس به جریمه محکوم شده اند!