به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص 

دارد.
 
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و هشتم دی ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و هشتم دی ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و هشتم دی ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و هشتم دی ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و هشتم دی ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و هشتم دی ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و هشتم دی ماه