به گزارش افکارنیوز،

در این اطلاعیه امده است؛  باشگاه پرسپولیس تعامل با بخش های مختلف فعال در عرصه فوتبال را در دستور کار دارد. در این بین، تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام فعالیت های حرفه ای باشگاه ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است آن هم در شرایطی که بعضی از راهکارهای اساسی شناخته شده از جمله حقوق متعلق به فوتبال دریافت حق پخش تلویزیونی واقعی در خور شان باشگاه های پرطرفداری چون پرسپولیس  نیست و در عین حال باید پاسخگوی انتظارات به جای هواداران نیز باشیم.

بر همین اساس باشگاه پرسپولیس پس از بررسی های بسیار با ارایه سامانه 3090 مدلی کارآمد را ارایه کرد که اکنون با گسترش آن دیگر باشگاه ها را نیز پوشش می دهد این  مدل بر پایه مشارکت هواداران استوار است . معرفی سامانه های دیگر در جریان بازی های فوتبال باشگاه هایی که از سامانه 3090 بهره می برند حرکتی در جهت تخریب باشگاه ها خواهد بود چرا که باعث گمراهی هواداران فوتبال در تشخیص سامانه ای خواهد شد که مشارکت در آن باعث درآمد برای تیم محبوبشان می شود.

در راستای همین موارد قرار بود در جریان بازی امشب تیم فوتبال استقلال برابر السد قطر سامانه 3090 در تلویزیون تبلیغ شود اما شاهد امری غیر از این بودیم ، بر همین اساس در شرایطی که قرار بود در جریان کنفرانس خبری فردا سرمربی و بازیکنان پرسپولیس دوربین های تلویزیونی نیز حضور داشته باشند ، از این امر جلوگیری خواهد شد. ضمن آنکه همچنان بر ایجاد تعامل دو طرفه تاکید داریم.