به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم بهمن به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

 
روزنامه‌های ورزشی بیستم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیستم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیستم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیستم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیستم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیستم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیستم بهمن ماه