به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم اسفند به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

 

روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم اسفند

 

لوکوموتیو در تونل وحشت آزادی!/ پرسپولیس علیه تیم چند ملیتی لادروپ

 

///  روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم اسفند

 

روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم اسفند

 

روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم اسفند

 

///  روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم اسفند

 

///  روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم اسفند

 

///  روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم اسفند