به گزارش افکارنیوز،

؛تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی پانزدهم فروردین به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

 

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم فروردین

 

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم فروردین

 

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم فروردین

 

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم فروردین

 

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم فروردین

 

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم فروردین