به گزارش افکارنیوز،

علی اکبر طاهری درباره بیانیه های تند باشگاه پرسپولیس در روزهای گذشته و اعتراض به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال اظهار داشت:هدف ما این بود که عدالت را برقرار کنیم.به طور حتم ما در مقامی نیستیم که در موضوعات قضایی وارد شویم.بیشتر به این دلیل بود که بحث حضور تماشاگران پرسپولیس را داشته باشیم. پارسال به ما خیلی لطمه خورد. شاید اگر در فصل گذشته به پرسپولیس بیشتر توجه می شد نیازی به بحث تفاضل گل نبود.

وی درباره آخرین وضعیت رامین رضاییان گفت:روز گذشته هیئت مدیره موضوعات مد نظر خود را دنبال می‌کرد.نشستی با رضاییان داشتیم و بخش فنی هم خیلی پذیرا نبودند. به همین دلیل رضاییان خواهان جدایی شد.

طاهری درباره مقصد نهایی رضاییان اظهار داشت:او گفت که از خارج پیشنهاد دارد و می خواهد به خارج از کشور برود.