به گزارش افکارنیوز،

 احسان روز بهانی، بوکسور المپیکی کشورمان درالمپیک 2016 ریو از جمله غایبان سرشناس تیم ملی بوکس در مسابقات قهرمانی آسیا خواهد بود. 

اسامی ملی پوشان بوکس ایران تا کمتر از یک هفته دیگر اعلامی می شود و به طور قطع به دلیل حضور نداشتن روزبهانی در اردو های تیم ملی این ورزشکار نمی توانددر مسابقات قهرمانی آسیا حاضر شود. 

مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان اردیبهشت ماه برگزار می شود و ورزشکاران برتر می توانند جواز حضور در مسابقات جهانی آلمان که در شهریور برگزار می شود راکسب کنند. 

تیم ملی بوکس کشورمان با هدایت باربارو کوبایی بیش از یک ماه است که در اردوی آمادهسازی به سر می برد.